Konfiguruj swój pojazd

Strategia podatkowa

RAPORT
Z REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ ZA 2022 R.

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ 2022

Wprowadzenie
Podstawa prawna i kontekst biznesowy
Informacje ogólne
Przejrzystość oraz transparentność podatkowa Zasław
Realizacja strategii podatkowej w 2022 r.
Zmiany przepisów podatkowych w ramach Polskiego Ładu
Procesy i procedury dotyczące zarządzania wykonywaniem obowiązków podatkowych
Dobrowolne formy współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
Informacja o realizacji obowiązków podatkowych wraz z informacją o liczbie przekazanych informacji o schematach podatkowych
Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
Działania restrukturyzacyjne
Informacje o złożonych przez podatnika wnioskach do organów podatkowych
Rozliczenia w krajach lub na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 

Pełna treść dokumentu do pobrania >>> RAPORT 2022 <<<