Konfiguruj swój pojazd

RMI

INFORMACJE O NAPRAWIE I KONSERWACJI (RMI)

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań dotyczących informacji na temat zagadnień napraw i konserwacji (RMI) wyprodukowanych pojazdów. Informację udzielane są niezależnym podmiotom zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE, zawarte w art. 61, 62 i Załącznik nr X do Rozporządzenia.

Wykaz typów homologacji wielostopniowej – pojazdy ukończone (zgodnie z pkt. 3 załącznika nr X Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858)
Marka (nazwa handlowa producenta): Typ: Kody silników producenta:  Numer homologacji typu pierwszego etapu Nazwa firmy i adres producenta homologacji typu pierwszego stopnia Dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów
SCANIA N333 DC07 111
DC07 111
DC07 112
DC07 113
DC09 139
DC09 140
DC09 141
OC09 104
OC09 105
OC13 101
DC13 157
DC13 162
DC13 163
DC13 176
DC13 164
DC13 175
DC13 155
DC13 165
DC13 174
DC13 166
DC13 173
DC16 122
DC16 123
MG4115-2 001 MG4107 001 MG4115-2 001 MG4115 002
e4*2018/858*0010 SCANIA CV AB SE-151 87 Södertälje SZWECJA http://rmi.scania.com
MAN L.2018.858.003 D1556LF17
D1556LF18
D1556LF19
D1556LF20
D1556LF21
D1556LF22
D2676LFAF
D2676LFAI
D2676LFAJ
D2676LFAK
D2676LFAL
D2676LFAM
D2676LFAN
D2676LFAO
D2676LFAP
D2676LFAQ
D2676LFAS
D3876LF16
D3876LF17
D3876LF18
e1*2018/858*00075 MAN Truck & Bus SEDE-80995 München public.man.eu/portal/asp/en/support_5/

anfragen_zu_spezifischer_rmi/RMI_request

MAN L.2018.858.004 D1556LF17
D1556LF18D1556LF19
D1556LF20
D1556LF21
D1556LF22
D2676LFAF
D2676LFAI
D2676LFAJ
D2676LFAK
D2676LFAL
D2676LFAM
D2676LFAN
D2676LFAO
D2676LFAP
D2676LFAQ
D2676LFAS
D3876LF16
D3876LF17
e1*2018/858*00076 MAN Truck & Bus SEDE-80995 München public.man.eu/portal/asp/en/support_5/

anfragen_zu_spezifischer_rmi/RMI_request

 

Wykaz homologacji typu – pojazdy skompletowane (Zgodnie z załącznikiem nr X Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858)
Marka (nazwa handlowa producenta): Typ Numer homologacji typu Dostęp do informacji dotyczących naprawy i konserwacji pojazdów
SCANIA/ZASŁAW N333/Z e32*2018/858*00169 www.zaslaw.pl
MAN/ZASŁAW L.2018.858.003Z e32*2018/858*00170 www.zaslaw.pl
MAN/ZASŁAW L.2018.858.004Z e32*2018/858*00171 www.zaslaw.pl

 

Uwaga. Powyższe dane są aktualizowane i zmieniane przez ZASŁAW Sp. z o.o. w związku z podyktowanymi zmianami przepisów, ze względów technicznych jak i handlowych. W przypadku braku poszukiwanych informacji prosimy o kontakt na adres serwis@zaslaw.pl w celu pomocy.

 

Wszelkie czynności związane z naprawą lub konserwacją pojazdów produkowanych przez ZASŁAW, mogą być wykonywane tylko i wyłącznie przez fabryczny serwis ZASŁAW lub przez jednostkę zewnętrzną będącą Licencjonowanym Partnerem Serwisowym producenta (pełną listę LPS można znaleźć pod adresem https://www.zaslaw.pl/serwis-i-czesci. Osoby wyznaczone do tego typu czynności muszą posiadać odpowiednią wiedzę techniczną oraz całe niezbędne wyposażenie warsztatu.

Dostęp do podstawowych informacji mają wszystkie zainteresowane osoby indywidualne i niezależni operatorzy.

Szczegółowe informacje techniczne o pojazdach, w przypadkach opisanych w załączniku nr. XIV art. 61 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r., udzielane są wyłącznie na wniosek po przesłaniu oficjalnego zapytania na adres e-mail serwis@zaslaw.pl.

Firma ZASŁAW nie ponosi odpowiedzialności za prace wykonane w oparciu o informacje techniczne zawarte na stronie internetowej w zakładce „INFORMACJE O NAPRAWACH I KONSERWACJI (RMI)”, lecz wykonane przez nielicencjonowanych partnerów i poza serwisem fabrycznym ZASŁAW.