Zapytaj o produkt

Formularz reklamacyjny

Wymagane jest dołączenie do „zgłoszenia reklamacyjnego”: skanu dowodu rejestracyjnego pojazdu, skanu faktur wszystkich odbytych przeglądów gwarancyjnych, dokumentację zdjęciową (uszkodzonego/wadliwego elementu pojazdu, oraz zdjęcia całego pojazdu z każdej ze stron i wewnątrz, w tym nr VIN, w niskiej rozdzielczości).
W przypadku nie wypełnienia wymaganych pól oraz braku określonych załączników, zgłoszenie reklamacyjne będzie odrzucane.

Zgłaszającego reklamację – właściciela zakupionego produktu poinformowano o terminie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z ogólnymi warunkami gwarancji zawartymi w książce gwarancyjnej.

Każdy reklamowany pojazd/element przed dostarczeniem do Gwaranta/Serwisu, musi być dokładnie umyty/wyczyszczony. W innym wypadku, zgłaszający reklamację będzie obciążany kosztami czyszczenia reklamowanego/-ych pojazdu/elementów.


* - pola wymagane, do wypełnieniaWypełnij recaptche
2023 Zasław sp. z o.o., sp.k. | polityka prywatności
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Projekt „Wdrożenie planu rozwoju eksportu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.