Zapytaj o produkt

Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej

28 lutego 2021 Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej
Ważną zmianą we Wspólnej Polityce Rolnej będzie nowy sposób finansowania w zakresie płatności bezpośrednich, który będzie obowiązywał w latach 2021-2027.

W obszarze płatności bezpośrednich i płatności PROW konieczne będzie uregulowanie m.in.: podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, wymogów związanych z systemem warunkowości, płatności związanych z produkcją w sektorach doświadczających trudności, płatności dla młodych rolników, systemów wsparcia na rzecz klimatu i środowiska, w tym w zakresie rolnictwa ekologicznego i dobrostanu zwierząt oraz płatności ONW.
Przyszła polityka rolna stawia duży nacisk na nową „zieloną architekturę”, która ma przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. Te działania mają na celu poprawę efektywności i zwiększenie towarowości produkcji ekologicznej. W ramach płatności za dobrostan zwierząt oprócz kontynuacji wsparcia dla świń, krów i owiec, planuje się rozszerzenie o nowe gatunki takie jak: drób, bydło opasowe i konie.
2023 Zasław sp. z o.o., sp.k. | polityka prywatności
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Projekt „Wdrożenie planu rozwoju eksportu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka.